skip to Main Content

Lida Sanders-Vet

Lida Sanders (1948 ) is geboren in Zaandam en aldaar opgegroeid. Tijdens haar MMS- tijd aan het Zaanlands Lyceum ging ze naar de Verenigde Staten in het kader van een scholierenuitwisselingsprogramma. Na terugkeer rondde ze de studierichting maatschappelijk werk af op de Sociale Academie de Karthuizer in Amsterdam.
Ze werkte als hulpverlener bij een Medisch Opvoedkundig Bureau in Velsen, later de Jeugd Riagg. Daarna ontwikkelde ze zich als gezinstherapeute.
In de laatste jaren van haar carrière was ze werkzaam als teamleider bij een van de Jeugdteams in Beverwijk, toen onderdeel van GGZ Dijk en Duin. Na haar pensioen vormden haar interesse in genealogie en de wens om te schrijven de prikkel tot haar eerste boek Niet het snijden,( verkrijgbaar via Bol.com) dat ook in het Engels werd vertaald ( Do not go gentle, verkrijgbaar via Amazon ), zodat haar Amerikaanse familie en hun vrienden het konden meelezen. Daarna schreef ze Louise een vrouw in verzet.

Boeken

  • Louise vrouw in verzet
  • Niet het snijden doet zo’n pijn
Back To Top