skip to Main Content
Een persoonlijke noot door Andre Nuyens

Tijdens het schrijven van de zeven op ware gebeurtenissen gebaseerde verhalen uit de rijke geschiedenis van Alkmaar drong het besef pas goed tot me door hoe sterk de invloed van de godsdienst was op het dagelijkse leven van iedereen in die tijd. Van het ochtendgebed tot het avondgebed was iedereen in zijn doen en laten onderworpen aan geboden en verboden van de Kerk. Dit zie je in veel verhalen van mijn boek De Zeven Werken terug. In het laatste verhaal bijvoorbeeld, Dansend op de wal, beschrijf ik een jongen die heel veel moeite heeft de vele verboden in de stad, zoals dobbelen, kaartspelen, dansen of zingen op straat, in acht te nemen. Uitgelaten feest vieren leidde, in de ogen van de predikanten, alleen maar tot bandeloos en zedeloos gedrag. Ik kan me voorstellen dat met name jongeren in die tijd nogal eens in opstand kwamen tegen dergelijke strenge regels.

Back To Top