skip to Main Content
Een persoonlijke noot door Jan Pronk

Ik ben vanaf het begin van mijn studie tot op de dag van vandaag gefascineerd geboeid door ontwikkelingsprocessen in het Zuiden van de wereld. Ik was opgeleid als econoom, maar ben mij steeds meer gaan interesseren in de politieke, sociale en culturele dimensie van die processen. Daarbij ging het mij om processen op nationaal en internationaal niveau en om de samenhang daartussen. Dat was een boeiend onderwerp, vooral ook omdat in de afgelopen zeventig jaar de wereld continue veranderde, zodat men wel moest blijven studeren om de processen te kunnen begrijpen.

Aspecten die mij daarbij bijzonder interesseerden waren de ongelijkheid binnen en tussen landen, de relatie tussen conflict en ontwikkeling, globalisering, de klimaatcrisis, vluchtelingen, mensenrechten en de internationale orde. Ik heb op al deze terreinen ook geprobeerd een bijdrage te leveren als politicus en als VN functionaris.
In diezelfde periode heb ik over een en ander college mogen geven aan verschillende universiteiten en ook veel geschreven. Dat heeft tot nu toe geleid tot een achttal boeken. De eerste zes daarvan waren essay bundels, de laatste twee historische beschouwingen over ontwikkelingslanden waarbij ik gedurende de jaren speciaal betrokken ben geweest: Rwanda en Suriname.
Enkele jaren geleden werd ik getroffen door een hartinfarct dat mij bijna fataal werd. Ik ben de artsen die mij het leven hebben gered buitengewoon dankbaar. Sindsdien ben ik het rustiger aan gaan doen. Ik maak geen reizen meer en ben gestopt met college geven. Dat geeft mij alle tijd om verder te schrijven.

Back To Top