skip to Main Content
Een persoonlijke noot door Joop Scheffers

Al enige tijd liep ik met de gedachte rond wat te doen met mijn eerste boek Ambassadeur in Zagreb 1994-1998, dat in 1999 uitkwam en niet meer verkrijgbaar is. De uitgebreide aandacht in de media voor de val van Srebrenica in Bosnië vijfentwintig jaar geleden deed mij definitief besluiten tot heruitgave van mijn boek, dat naar mijn mening immers nieuwe actualiteitswaarde had gekregen.

Juist in 1995 volgden politieke en militaire ontwikkelingen in het gewelddadig uiteengevallen Joegoslavië elkaar snel op. Als Nederlands ambassadeur in Zagreb heb ik in de jaren 1994-1998 vanuit Kroatië alle ontwikkelingen van nabij kunnen volgen en ondergaan. Bij de herdenking van de val van veilig gebied Srebrenica, en vooral het onfortuinlijke lot van Dutchbat, is onderbelicht gebleven wat er gebeurde met de andere vijf veilige gebieden in Bosnië en welke dynamiek op gang kwam in Bosnië en Kroatië. Zo is minder bekend dat Kroatië uit welbegrepen eigenbelang Bosnië militair te hulp schoot met het voorkomen van de val van veilig gebied Bihac, gevolgd door de militaire herovering van de Krajina in augustus 1995. Voor de Amerikanen was toen ook de tijd gekomen om leiderschap te tonen en een eind te maken aan de oorlog in het voormalige Joegoslavië. In december 1995 kon het Dayton-vredesakkoord worden getekend.

Met meer afstand in de tijd hoop ik dat de heruitgave van mijn boek zal bijdragen aan een beter begrip van de context waarbinnen de val van Srebrenica kan worden geplaatst. Juist daarom meen ik dat het voor de lezer interessanter is te lezen hoe het was met de kennis van toen. Voor de kennis van nu kan de lezer terecht bij de vele boeken die later zijn uitgekomen met de nodige inzichten achteraf.

Back To Top